Problémem není samotný problém, ale častěji to, jak s ním zacházíme, jak se k němu vztahujeme. Tyto mechanismy jsou odrazem našich zkušeností a často tak automatické, že si je ani neuvědomujeme. V průběhu života je pak používáme natolik stereotypně, že v řešení řady problémů selháváme, zažíváme nespokojenost, utrpení…

Ale změna je možná. Lze nacházet nová a vhodnější řešení životních situací a problémů. Lze najít lepší, soucitnější vztah k sobě samému…

Objednejte se ke konzultaci.

 

Procházíte životní krizí? Těžko se vyrovnáváte se změnami, či ztrátami, které Vám život přináší? Nerozumíte sami sobě, nebo proč se ocitáte ve stejných nepříjemných situacích? Dlouhodobě zažíváte tíživé pocity, zmatek, bezmoc…?

Využijte možnosti podpory, reflexe a bezpečného prostředí v rámci psychoterapie k nastartování vlastních hojivých procesů…

Více informací =>

Hledáte cestu, jak se smířit se svým onemocněním a změnami, které Vám v životě přináší? Trpíte příznaky, či bolestmi, pro které nemáte vysvětlení? Těžko se smiřujete s chronickou bolestí?

Využijte možnosti pochopit tělesné příznaky a onemocnění v kontextu svého života, převezměte spoluodpovědnost za své zdraví…

Více informací =>

Nabízím možnost individuální, skupinové i týmové supervize.

Více informací =>

Share This