Psychoterapie

V psychoterapii mě zajímají především strategie, jakými zacházíme se situacemi a problémy ve svém životě i se sebou samými. Tyto strategie jsou často natolik automatické a stereotypní, že v řadě situací selhávají a vedou k naší nespokojenosti a zoufalství. Mým cílem je pomoci klientům uvědomit si tyto strategie včetně emočního prožitku, neboť vědomí, jak na danou situaci a své prožitky reagujeme, je klíčem k svobodné volbě a nalézání vhodnějších řešení problémů i k šetrnějšímu zacházení se sebou samým.

Vědomé a adekvátní odpovědi na výzvy života a šetrný vztah k sobě samému jsou významným zdrojem sebevědomí a životní spokojenosti.

V rámci individuální psychoterapie se na mě můžete obrátit s problémy emočními (úzkosti, pocity osamělosti, viny atp.), psychosomatickými, partnerskými problémy, traumatickými zážitky, či životními krizemi.

S čím Vám nedokážu pomoci: dětská psychoterapie, párová a rodinná psychoterapie.

 

Terapeutická hodina: 50 min.

Ke konzultaci se můžete objednat na telefonu +420 735 758 837 (recepce Psychosomatického centra Praha), nebo využijte formulář níže.

Mou práci superviduje: RNDr. Renata Svobodová MUDr. Alena Večeřová – Procházková

Objednejte se ke konzultaci.

 

ilustrační foto

Lidé obvykle volí to, co znají, i na úkor bolesti, kterou jim volba může přinést. Platí to obzvlášť ve chvílích, kdy jsou ve stresu.

Problémem není problém. Problémem je coping.

 

Virginia Satir

Share This