Zásady ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 [dále jen „GDPR"] a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [dále jen „ZOOÚ"]

MUDr. Karel Saur

IČO: 06614825

(dále jen „Správce„)

 

Poskytovatelé osobních údajů: aktivní a pasivní uživatelé webu na adrese https://mudrsaur.cz/ (dále jen “web mudrsaur.cz ”), účastníci komentářů webu mudrsaur.cz

(dále jen “Subjekt údajů”).

 

Typ osobních údajů zpracovávané správcem

Data, jejichž zdrojem je web mudrsaur.cz

Poptávkový/kontaktní formulář

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní telefon
 • Kontaktní e-mail
 • Poptávaná služba (psychoterapie, psychosomatika, supervize)
 • Rámcový popis zdravotních, či psychických potíží dle uvážení poptávajícího (obligatorní)

Google analytics

K monitorování návštěvnosti a efektivity webu mudrsaur.cz je využívána služba Google analytics, jejíž součástí je zpracování následujících osobních dat: IP adresa, čas a trvání návštěvy, demografické údaje, zdroj návštěvnosti. Tyto údaje nejsou jakkoli párovány s údaji odeslanými webovým formulářem. 

Cookies

Adekvátní funkčnost webu mudrsaur.cz a služby Google analytics může vyžadovat dočasné uložení souboru, tzv. cookies ve Vašem prohlížeči/lokálním úložišti. Způsob nakládání se soubory tohoto typu můžete ovlivnit nastavením svého prohlížeče.

Povaha a účel zpracování

Poptávkový/kontaktní formulář

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyjednání kontraktu v rámci psychosomatické a psychosomatické konzultace, nebo supervize.

Google analytics

Data jsou zpracovávány za účelem monitorování návštěvnosti a efektivity webu mudrsaur.cz.

Doba trvání zpracování dat

Správce zpracovává osobní data po dobu trvání kontraktu. Následně jsou osobní data archivována bez časového limitu.

Technická a organizační opatření na straně zpracovatele

Data jsou generována poptávkovým (kontaktním) formulářem webu mudrsaur.cz. Archivace a zpracování je zajišťováno prostřednictvím mailového serveru (Wedos mail, Gmail), SQL databáze a služeb Google Disk s dvoufázovým ověřením.

Podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele

Veškerá osobní data generovaná webem mudrsaur.cz nejsou poskytována dalším zpracovatelům. Zapojení dalšího zpracovatele je možné jen s cílem technického a organizačního zpracování dat – viz Technická a organizační opatření na straně zpracovatele.

Práva poskytovatele osobních údajů (Subjekt údajů)

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ má Subjekt údajů právo

 • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem,
 • požádat o kopii těchto osobních údajů,
 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
 • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, pokud Subjekt údajů odvolá souhlas, nebo pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,
 • na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Share This